Życiorys naukowy

Pobierz Archeo_cv_pl.pdf (76,17 KB)

Badania w Amazonii boliwijskiej

Artykuły:

RAH 2017
 • (Karwowski A., 2021) Estilos de cerámica de la región sur del bajo río Beni en tiempos prehispánicos en el contexto de investigaciones en Uaua-uno y Copacabana [w:] Chachapuma. Revista de Arqueología Boliviana 10: 5-18.

  Pobierz Chachapuma10.pdf (14,39 MB)

 • (Karwowski A., 2019) Ceramic styles of lower Beni River region (Bolivian Amazon) in the context of investigations in Uaua-uno and Copacabana archaeological sites [w:] The Latest Results of American Studies. TAMBO, Boletin de Arqueología, no. 4, ed. A. Belan Franco, E. Bewziuk, J. Szykulski, J. Wanot, str. 121-151. Arequipa-Wrocław: University of Wrocław, Universidad Catolica de Santa Maria - Arequipa.

  Pobierz TAMBO4.pdf (6,50 MB)

 • (Karwowski A., 2018) Andyjskie zapożyczenia leksykalne w językach dorzecza Beni (Amazonia boliwijska) w świetle danych archeologicznych, historycznych i etnograficznych [w:] Rocznik Antropologii Historii 11: 297-325.

  Pobierz RAH11.14.pdf (3,26 MB)

 • (Karwowski A., 2018) Posibles huellas de la expansión de los Guaraní en la cuenca del río Beni (Amazonia boliviana) [w:] Textos Antropológicos 19(1): 83-104.

  Pobierz TA19.1.pdf (6,58 MB)

 • (Karwowski A., 2017) Terms for ceramic vessels in Panoan and Tacanan languages: ethnoarchaeological observations. [w:] Rocznik Antropologii Historii 10: 233-254.

  Pobierz RAH10.13.pdf (2,12 MB)

 • (Karwowski A., 2008). Investigaciones arqueológicas del sitio Uauauno, Departamento del Beni, Bolivia. [w:] TAMBO, Boletin de Arqueologia, no 1., ed. J. Szykulski, str. 131-141. Arequipa: Universidad de Wroclaw, Universidad Catolica de Santa Maria - Arequipa.

 • (Karwowski A., M. Obałek, M. Spanowicz, 2008). Investigaciones arqueológicas del sitio Uauauno, Departamento del Beni, Bolivia. Temporadas 2004 y 2005. [en:] Polish Contributions in New World Archaeology, New Series, fasc. 1, ed. J. K. Kozłowski and J. ¬rałka, pp. 41-50. Kraków: Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology.

  Pobierz CNWA1.2.pdf (1,15 MB)

 • (Karwowski A., 2006). Badania archeologiczne stanowiska Uaua-uno z okresu przedhiszpańskiego nad rzeką Beni w Boliwii. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Seria Archeologia 30: 211-245.

Raporty:

Raporty

Studia nad kulturą Majów

Artykuły:

Eseje:

Przerysy naczyń w stylu kodeksowym:

(Rysunki autora wg fotografii z internetowego archiwum Justina Kerra).


Waza K2794. Wyobraża umierającego starego boga (być może Itzamná), leżącego na łożu. Obok siedzi młody bóg (Bóg N?) z muszlą na szyi oraz z cechami jelenia (rogi i uszy). Spogląda on w stronę młodej kobiety głaszczącej jelenia.

Datowanie: późny okres klasyczny (700-900 n.e.).
Wymiary: wysokość: 11,8 cm; średnica: 10,2 cm; obwód: 31,2 cm.
Lokalizacja: ?

Waza K521, tzw. Metropolitan Pot, wyobrażająca scenę ofiarowania Dziecka-Jaguara. Wokół leżącego na ołtarzu dziecka z łapami i ogonem jaguara tańczy Bóg ¦mierci (Bóg A) i Chaak. Scenie przygląda się pies z cechami jaguara i owad, być może świetlik, występujący w eposie Popol Vuh.

Datowanie: późny okres klasyczny (700-900 n.e.).
Wymiary: wysokość: 16,3 cm; średnica: 10,0 cm; obwód: 31,4 cm.
Lokalizacja: Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork.

Waza K1152 - podobna scena, jednak zamiast Dziecka-Jaguara na ołtarzu pojawia się Jaguar Lilii Wodnej. Chaak wyobrażony jest w typowo zoomorficznej formie, występującej także na jednej z dekorowanych kości z Pochówku 116 z Tikal.

Datowanie: późny okres klasyczny (700-900 n.e.).
Wymiary: wysokość: 10,5 cm; średnica: 12,3 cm; obwód: 33,5 cm.
Lokalizacja: ?

Waza K1339. Stary bóg (Bóg N lub Bóg Słońca) uwodzi młodą boginię, prawdopodobnie Boginię Księżyca. Scena ta nawiązuje do analogicznych wyobrażeń figuralnych z wyspy Jaina. Obok bogini zrzuca szaty przed jeleniem.

Datowanie: późny okres klasyczny (700-900 n.e.).
Wymiary: wysokość: 11,0 cm; średnica: 12,4 cm; obwód: 35,0 cm.
Lokalizacja: ?

Waza K2572. Jedna z kilku scen, w których władca trzyma Laskę Ceremonialną (Ceremonial Bar), przez którą pełznie wąż. Z paszczy węża wyłania się postać starego boga z cechami jelenia. Obok siedzi postać trzymająca prawdopodobnie misę ofiarną.

Datowanie: późny okres klasyczny (700-900 n.e.).
Wymiary: wysokość: 11,4 cm; średnica: 15,0 cm; obwód: 36,0 cm.
Lokalizacja: ?

Waza K6751. Jedno z kilku naczyń z zapisami glificznymi tzw serii dynastycznych odnoszącymi się do władców Calakmul oraz ich mitycznych przodków.

Datowanie: późny okres klasyczny (700-900 n.e.).
Wymiary: wysokość: 16 cm; średnica: 14,2 cm; obwód: 37,5 cm.
Lokalizacja: ?

Aktualizacja treści: 2021.09.29