Spis treści

Object Pascal

Object Pascal jest językiem programowania wywodzącym się z języka Pascal. Pozwala na tworzenie przejrzystych i eleganckich programów będąc znacznie potężniejszym od swego poprzednika. Najważniejsze cechy Object Pascala:

Kompilator

Kompilator dcc32.exe generuje 32-bitowe kody wynikowe, co oznacza możliwość liniowego adresowania pamięci o rozmiarze do 4 GB i jest prawie całkowicie zgodny z wcześniejszymi kodami 16-bitowymi. Dzięki temu tablice, łańcuchy, rekordy i inne struktury danych mogą zajmować do 2 GB pamięci. Dostęp do funkcji Windows (Win32 API, poprzez moduł Windows.pas) umożliwia wykorzystanie zalet tego systemu operacyjnego, min.: stosowanie długich nazw plików i katalogów, konstrukcję programów wielowątkowych. PasEdit korzysta w kompilatora dcc32.exe w tle, tj. wywołuje go z linii komend, wyświetlając wyniki kompilacji w oknie Messages.

Spis treści

Aktualizacja treści: 2011.09.11