Poniżej przedstawiam kilka programów mojego autorstwa bądź współautorstwa. Zostały one wykonane przy pomocy kompilatorów Delphi/Free Pascal.

Aplikacje wspierające badania naukowe

SmallMap 0.47. Rozwijany od 2010 r. program przeznaczony do tworzenia wektorowych map terenu na podstawie zdjęć satelitarnych (w układzie WGS84). Umożliwia pracę z wykorzystaniem warstw oraz pełną edycję i pozycjonowanie kształtów. Program pozwala na import danych rastrowych w formacie GeoTIFF, danych wektorowych w formatach GPX (dane z GPS-u) oraz SHP i bazodanowych w formacie DBF, oraz eksport przygotowanych map do metaplików Windows (EMF, WMF). Program obsługuje kwerendy SQL.Więcej

GeVero 2.0. Projekt pod kierunkiem prof. Marka Kozickiego (Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej). Zobacz oficjalną stronę programu.

Vases Archive 3. Wersja 3 przeglądarki fotografii waz majowskich. Dane pochodzą z internetowego katalogu Justina Kerra. Program pozwala na przeglądanie zawartości archiwum w dwóch trybach: miniaturek z opisem oraz dużych fotografii. Treść opisów zasadniczo odpowiada danym z katalogu Kerra. Program umożliwia także przeszukiwane katalogu na podstawie kilku kryteriów: numeru, typu naczynia, wymiarów, elementów ikonograficznych i dodatkowych danych. Katalogowa baza danych pochodzi z 2001 r. i obejmuje zbiór ponad 1,5 tys. fotografii naczyń wraz z opisami.Program wraz z danymi zajmuje 319 MB, co uniemożliwia umieszczenie go na niniejszej stronie. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

MayaGlyph 1.2. Komputerowy słownik glifów Majów. Dane pochodzą z słownika Johna Montgomery'ego dostępnego na serwerze FAMSI. Program, podobnie jak słownik, porządkuje frazy alfabetycznie, podaje ich wartość fonetyczną i numery grafemów składowych wg katalogu Thompsona (1962). Aplikacja wspiera również połączenia hipertekstowe. Dołączono plik pomocy oparty na opisie katalogu autorstwa Petera Mathewsa.Pobierz MayaGlyph1_2.rar (1,98 MB)

Programy narzędziowe

Photo Corrector 1 (alfa). Program korygujący zniekształcenia fotografii cyfrowych bedących wynikiem charakterystyki obiektywu aparatu. Odczytuje dane zawarte w plikach graficznych *.jpg i korzystając z bogatej bazy danych obecnych na rynku aparatów cyfrowych pozwala na automatyczną korektę zniekształceń (Lens Distortion). Program napisany przy użyciu edytora PasEdit 1 bez korzystania z biblioteki komponentów VCL, przez co plik wykonywalny jest niewielki (158 KB) i co wpływa na większą szybkość działania programu.Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

Munsell Color Chart
MChart 1.1 Tablice kolorów wg systemu Munsella, przydatne np. w dokumentacji archeologicznej. Program zawiera 10 tablic: Red (R), Yellow-Red (YR), Yellow (Y), Green-Yellow (GY), Green (G), Blue-Green (BG), Blue (B), Purple-Blue (PB), Purple (P) oraz Red-Purple (RP), w czterech skalach (2.5, 5, 7.5, 10) uporządkowanych względem nasycenia i wartości koloru. Umożliwia zapisywanie tablic w plikach graficznych formatu emf (Enhanced Windows Metafile).Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

Narzędzia programistyczne

AVRPascal 1.10. Edytor kodu w Pascalu dla mikrokotrolerów z rodziny AVR (ATtiny, ATmega). Wykorzystuje kompilator FreePascal do tworzenia pliku wynikowego oraz AVRdude, który umożliwia zapisanie kodu w pamięci mikrokontrolera z użyciem programatora USBasp lub płytki Arduino (tylko ATmega328p).Więcej

AVRPascalDbg 1.10. Debuger do AVRPascala, oparty na protokole DebugWire. Posiada podstawowe funkcje debugera takie jak uruchamianie, przerywanie i wznawianie programu, dodawanie punktu wstrzymania działania programu (breakpoint) oraz śledzenie zmian wartości rejestrów mikrokontrolera.Więcej

AVRCode 0.4. Edytor kodu assemblera dla mikrokontrolerów AVR. Zawiera wbudowany kompilator gavrasm autorstwa Gerharda Schmidta oraz obsługuje programatory USBasp.Pobierz AVRCode 0.4 (Windows - 8,26 MB)
Pobierz AVRCode 0.4 (Linux - 8,08 MB)

Unit Dumper 2.0. Aplikacja umożliwiająca przeglądanie zawartości skompilowanych plików O oraz OBJ. Obsługuje standard OMF (kompilatory np. Intel i Borland) i COFF (Microsoft). Interfejs użytkownika wzorowany jest na edytorze rejestru.Pobierz UDump 2.0 (Windows - 5,17 MB)
Pobierz UDump 2.0 (Linux - 5,59 MB)

PasEdit 1.4. Środowisko programistyczne przeznaczone dla kompilatora Delphi 3 firmy Borland (dcc32.exe). Zawiera edytor z podświetlaną składnią, eksplorator kodu oraz wbudowany eksperymantalny debugger. W przypadku błędów kompilacji edytor wskazuje linię kodu, w której wystąpił błąd.Pobierz PasEdit 1.4 (9,90 MB)

ResEdit 1.0. Aplikacja współpracująca z kompilatorem zasobów firmy Microsoft (rc.exe). Wyposazona jest w edytor z podświetlaną składnią, wskazujący linię kodu, w której wystąpił błąd podczas kompilacji. Program pozwala także na skompilowanie zasobów do biblioteki DLL.Pobierz ResEdit 1.rar (721,32 KB)

Aktualizacja treści: 2024.01.03