SmallMap 0.35

SmallMap to narzędzie do tworzenia map wektorowych na podstawie podkładów rastrowych oraz do przetwarzania informacji przestrzennych. Aplikacja oparta jest na relacyjnej bazie danych Firebird 3.0. Pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych rastrowych oraz warstw wektorowych. Obecnie program współpracuje z danymi przestrzennymi zapisanymi w układzie WGS84 w odwzorowaniu WebMercator. Działa w dwóch trybach: podglądu i edycji obiektów. Podstawową jednostką programu jest metr.

Dane techniczne

Język: Object Pascal
Kompilator: FPC 3.0.4
IDE: Lazarus 1.8.4
Baza danych: Firebird 3.0
Technologie: LCL, Win32 API, biblioteki DLL, niestandardowe komponenty
OS: Microsoft Windows 32/64-bit

SmallMap

Wersja demonstracyjna

Ograniczenia wersji demonstracyjnej polegają wyłącznie na mniejszej liczbie dostępnych wtyczek (jedynie SHPLib i TIFFLib) oraz generatorów (brak), poza tym aplikacja jest w pełni funkcjonalna. Licencja demonstracyjna nie ma ograniczeń czasowych.

Wersja demonstracyjna aplikacji dystrybuowana jest jako freeware. Oznacza to, że może być wykorzystywana całkowicie darmowo do użytku domowego, przy czym zabroniona jest modyfikacja oraz czerpanie korzyści finansowych z dystrybucji programu przez osoby trzecie. Chociaż autor dołożył wszelkich starań, aby program działał poprawnie, nie udziela żadnych gwarancji na program oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody wynikłe w trakcie jego użytkowania.

Plik Rozmiar Suma kontrolna SHA1
Zmiany.txt 4,06 KB DD52033E51380423C89B0E3EC24DA128EFF1287A
Instalacja_35_2020.pdf 225 KB 64BE8F2DAE90AD3692DB58B6F83772F0E3AFC8E9
Instrukcja_35_2020.pdf 4,22 MB 345FB249FF1CF71FE01EDDAA1B4F0DD5BFF3B279
SmallMap.0.35.0.9059.Demo.rar 52,4 MB 220B2C2F67AD2318F20A9E1EB0D3129F3B40E51B

Wersje archiwalne

Archiwalne dystrybucje aplikacji, począwszy od wersji 0.30.0.8361, udostępniane są na zasadach identycznych jak wersja aktualna. W razie potrzeby można uzyskać wcześniejsze wersje aplikacji wysyłając mailem prośbę do autora.

Plik Rozmiar Suma kontrolna SHA1
SmallMap.0.30.0.8361.Demo.rar 42,3 MB 3B2940354775ECDE61CC28FC458E9131A07070CC
SmallMap.0.30.1.8420.Demo.rar 48,3 MB 8EE521C73BB91D10C707A0FB1394E98D8E579E6C
SmallMap.0.30.2.8471.Demo.rar 48,3 MB 3B4C69D6DD0A5B229E926C16D51C833D3FD20AEA
SmallMap.0.31.0.8588.Demo.rar 49,9 MB F3B65329CF76A896B8E353CACEFC8055564679C3
SmallMap.0.32.0.8631.Demo.rar 50 MB 8C3D336EA986BB705710B17D57C897E6FE55E219
SmallMap.0.33.0.8711.Demo.rar 50,9 MB BCF78BB5FB7007E74A2C426411F5FDD3EF33D1FD
SmallMap.0.34.0.8957.Demo.rar 51,6 MB 61191784D5A4E7F629885CCAD573A864C83DA37C

Aktualizacja treści: 2020.04.19