SmallMap 0.47

SmallMap to narzędzie do tworzenia map wektorowych na podstawie podkładów rastrowych oraz do przetwarzania informacji przestrzennych. Aplikacja oparta jest na relacyjnej bazie danych Firebird 3.0. Pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych rastrowych oraz warstw wektorowych. Obecnie program współpracuje z danymi przestrzennymi zapisanymi w układzie WGS84 w odwzorowaniu WebMercator. Działa w dwóch trybach: podglądu i edycji obiektów. Podstawową jednostką programu jest metr. Program obsługuje odbiorniki GPS U-blox 7.

Dane techniczne

Język: Object Pascal
Kompilator: FPC 3.0.4
IDE: Lazarus 1.8.4
Baza danych: Firebird 3.0
Technologie: LCL, biblioteki DLL/SO, niestandardowe komponenty
OS: Windows 32/64-bit, Linux 64-bit

SmallMap

Wersja demonstracyjna

Ograniczenia wersji demonstracyjnej polegają wyłącznie na mniejszej liczbie dostępnych wtyczek (jedynie SHPLib i TIFFLib), generatorów (brak) oraz rozszerzeń (jedynie DEMO), poza tym aplikacja jest w pełni funkcjonalna. Licencja demonstracyjna nie ma ograniczeń czasowych.

Dokumenty
Data Plik Rozmiar Uwagi
2023.04.11 Zmiany.txt 5,63 KB Lista zmian
2023.04.11 Instalacja_Win.pdf 238,67 KB Instrukcja instalacji dla systemów Windows
2023.04.11 Instalacja_Linux.pdf 290,48 KB Instrukcja instalacji dla systemów Linux
2023.04.11 Instrukcja.pdf 4,54 MB Instrukcja użytkowania
2023.04.11 Rozszerzenia.pdf 559,79 KB Instrukcja dotycząca rozszerzeń
Windows 32/64-bit
Data Plik Rozmiar Uwagi
2023.04.11 SmallMap.0.47.0.11223.Demo.Win32.zip 54,46 MB Instalator aplikacji
Linux 64-bit (beta)
Data Plik Rozmiar Uwagi
2023.04.11 SmallMap.0.47.0.11223.Demo.Linux64.zip 85,76 MB Paczka DEB

Wersja demonstracyjna aplikacji dystrybuowana jest jako freeware. Oznacza to, że może być wykorzystywana całkowicie darmowo do użytku domowego, przy czym zabroniona jest modyfikacja oraz czerpanie korzyści finansowych z dystrybucji programu przez osoby trzecie. Chociaż autor dołożył wszelkich starań, aby program działał poprawnie, nie udziela żadnych gwarancji na program oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody wynikłe w trakcie jego użytkowania.

Aktualizacja treści: 2023.04.11