UnoLib 0.1

UnoLib to biblioteka napisana w Pascalu, przeznaczona na platformę Arduino Uno, dla mikrokontrolera ATmega328 z zegarem 16MHz. Jest tłumaczeniem części standardowej biblioteki Arduino, z niezbędnymi modyfikacjami. Dodano także obsługę liczb stałoprzecinkowych. Wymaga instalacji kompilatora FreePascal dla mikrokontrolerów AVR oraz programu pozwalającego na przeniesienie kodu wynikowego do pamięci mikrokontrolera, np. AVRDude.

Dane techniczne

Język: Object Pascal
Kompilator: FPC 3.2.2 dla AVR
IDE: Lazarus 1.8.4
Technologie: mikrokontrolery AVR, systemy wbudowane, wstawki w języku asemblera
Platforma: Arduino

Arduino Uno

Źródło obrazu: wikipedia.org

Moduły

  • analog.pas - obsługa pinów analogowych
  • defs.pas - definicje stałych, operacje na bitach, obsługa portów
  • dht.pas - obsługa czujników DHT11/22
  • digital.pas - obsługa pinów cyfrowych
  • fix16.pas - obsługa liczb stałoprzecinkowych
  • hardwareserial.pas - obsługa portu szeregowego
  • liquidcrystal.pas - obsługa wyświetlaczy LCD
  • timer.pas - procedury i funkcje związane z czasem
Arduino
Data Plik Rozmiar Uwagi
2022.01.07 unolib_01.zip 39,14 KB Kod źródłowy

Aktualizacja treści: 2022.01.07